Polski korpus listów pożegnalnych samobójców

(skrót PCSN; ang. Polish Corpus of Suicide Notes)

Tytuł projektu

Listy pożegnalne samobójców — lingwistyczne metody ustalania autentyczności tekstu

Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetowych na lata 2010–2012.

Zespół

Wykonawcy pomocniczy

Publikacje związane z korpusem

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

Zasoby